TERMENI ȘI CONDIȚII

Domeniul  www.motto.ro este proprietatea firmei SC MOTTO SRL, cu sediul social pe Calea Fagarasului. nr.29, Brasov, judetul Brasov, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J08/1664/2003, CIF RO 15699277 (”Vânzătorul”,”Societatea” sau MOTTO).

 

  1. Definitii

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, următorul înțeles:

MOTTO BV - SC MOTTO SRL, o societate cu sediul social pe Calea Fagarasului. nr.29, Brasov, judetul Brasov, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J08/1664/2003, CIF RO 15699277SITE – domeniul www.motto.ro

CONȚINUT are următoarea definiție:

PRODUSE – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Clientului ca urmare a încheierii Contractului.

UTILIZATOR - persoana care are sau obține acces la Conținutul Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Vânzător (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Vânzător și acesta, respectiv prin crearea și utilizarea unui Cont pe Site.

CLIENT - Utilizator care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

COMANDA - document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client, prin care Clientul transmite Vânzătorului intenția de a achiziționa Produse de pe Site, cu indicarea expresă a acestora, la prețul și în conditiile menționate pe Site. Rezervarea unui Produs disponibil pe Site, fără finalizarea Comenzii, nu reprezintă o Comandă.

CONT - ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricționate ale Site-ului.

CONTRACT - reprezinta o Comandă confirmată și acceptată de către Vânzător.

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), cu privire la Produsele și/sau promoțiile desfășurate de către Vânzător într-o anumită perioadă.

UTILIZARE ABUZIVĂ - reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Vânzătorului sau societăților afiliate acestuia.

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui Site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare. 

 

  1. Dispozitii generale

2.1. Prezentul Document stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului și/sau a Conținutului acestuia de către Utilizator și/sau Client.

2.2. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea Conținutului Site-ului, respectiv lansarea de Comenzi pe Site, implică aderarea Utilizatorului și/sau a Clientului la acești ”Termeni și Condiții”, cu excepția cazului în care Utilizatorul/Clientul vor fi fost informați că, pentru conținutul respectiv, se aplică condiții de utilizare distincte.

2.3. Utilizatorul/Clientul este unic răspunzător pentru toate activitățile care decurg din folosirea Site-ului/Conținutului acestuia. Utilizatorul/Clientul va răspunde pentru încălcarea prezentului Document și utilizarea Site-ului cu nerespectarea acestuia, pentru încălcarea drepturilor MOTTO  și pentru orice daune provocate Site-ului, Conținutului acestuia, societății MOTTO  sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Vânzătorul descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul Document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății, MOTTO  își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesul Clientului la Conținut. În acest caz, Utilizatorul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al Vânzătorului pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate. 

2.4. Utilizatorul/Clientul își poate revoca acordul cu privire la conținutul prezentului Document oricând va considera de cuviință, prin contactarea MOTTO  la datele de contact indicate pe Site sau prin exprimarea intenției de revocare prin intermediul opțiunilor existente pe Site sau în cuprinsul  mesajelor primite de către Utilizator/Client, destinate special acestui scop.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la serviciile oferite de MOTTO  prin intermediul Site-ului și la primirea newslettere-lor și/sau comunicărilor din partea Motto  de orice natură (poștă electronică, apel telefonic, SMS, etc).

2.6. Ca urmare a neacceptării acestor ”Termeni și Condiții”, MOTTO va șterge toate datele care fac referire la Utilizator/Client din baza de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte părți daune-interese.

2.7. Utilizatorul/Clientul va putea reveni în orice moment asupra deciziei de a-și revoca acceptul dat, prin exprimarea acordului cu privire la conținutul Documentului, în forma în vigoare la acel moment.

2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat cu privire la acești ”Termeni și Condiții” pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va fi achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de MOTTO  

  1. Politica de vânzare online

3.1. Dispoziții generale

3.1.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi este permisă oricărui Utilizator și/sau Client care are creat un Cont pe Site.  

3.1.2. Pentru motive justificate, MOTTO  își rezervă dreptul de a limita posibilitatea Clientului/Utilizatorului de a lansa Comenzi pe Site și/sau de a utiliza anumite modalități de plată și/sau de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în cazul în care consideră că, prin conduita sau activitățile Clientului/Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel MOTTO  și/sau Site-ul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Vânzătorului pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.1.3 Accesând Site-ul, Utilizatorul este responsabil pentru toate operațiunile efectuate de acesta prin accesarea Contului și parolei personale. MOTTO  nu răspunde pentru greșelile intervenite ca urmare a folosirii neglijente a Contului și parolei Utilizatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, MOTTO  nu răspunde pentru securitatea și confidențialitatea contului și parolei Utilizatorului.

 

3.2. Produse

3.2.1. Vânzătorul poate publica pe Site informații despre produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Societatea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

3.2.2. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (inclusiv imagini și descrieri ale acestora) nu reprezintă o obligație contractuală din partea MOTTO, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.2.3. În descrierea și prezentarea Produselor disponibile pe Site, Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse  sau accesorii, care se poate să nu fie incluse în costurile Produselor respective. 

3.2.4. Toate produsele comercializate pe Site beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și se bazează pe obținerea, de către MOTTO  , a documentelor justificative pentru calitatea/durata de utilizare a Produselor comercializate, respectiv, certificate de autenticitate și/sau de conformitate, direct de la producător și/sau distribuitorii autorizați ai producătorului. Produsele sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte 

3.2.5. Toate prețurile aferente Produselor prezentate pe Site sunt exprimate în EURO și includ TVA. În cazul Produselor aflate la promoție, prețurile barate afișate pe Site în dreptul Produselor participante la promoție reprezintă prețul Produsului, valabil anterior aplicării reducerii de preț.

3.2.6. În cazul în care, din eroare, prețul afișat pe Site este mai mic decât preţul real de comercializare al unui Produs practicat de către Vânzător la acel moment, sau în cazul în care alte detalii cu privire la Produse au fost afișate în mod greșit, inclusiv din cauză că detaliile au fost introduse greșit în baza de date a Vânzătorului, Vânzătorul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și va informa Clienții despre preţul real al Produsului, prin orice mijloc de comunicare utilizat de către Vânzător, în cel mai scurt timp posibil. În cazul Produselor cu preț greșit pentru care Comanda a fost deja finalizată și confirmată de către Vânzător, Vânzătorul are dreptul de a denunța în mod unilateral Contractul și de a anula livrarea respectivului Produs, fapt acceptat de către Client prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții. Vânzătorul va informa Clientul, în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea apărută și anularea Comenzii. În acest caz, Clientul va putea comanda Produsul la prețul comunicat de către Vânzător. 

 

3.3. Comanda

3.3.1. Clientul poate transmite Comenzi pentru Produsele comercializate de către Vânzător pe Site, prin adăugarea Produsului dorit în coșul de cumpărături.

3.3.2. La momentul accesării coșului de cumpărături, Produsele adăugate în acesta vor fi afișate, pentru a fi confirmate de către Client.

După confirmare, Clientul va trebui să completeze formularul de comandă cu detaliile pentru livrare și facturare, respectiv nume şi prenume Client, adresa de livrare/facturare, cod poștal, adresa de e-mail  și numărul de telefon.

Ulterior completării detaliilor pentru livrare, Clientul va alege una dintre metodele de plată disponibile pentru Comandă. Imediat după indicarea și confirmarea modalității de plată, Comanda se va considera efectuată.

3.3.3. Clientul va primi un e-mail de confirmare a acceptării și înregistrării Comenzii. În situaţia în care Clientul a selectat plata cu cardul, acesta va primi un e-mail suplimentar pentru confirmarea plăţii.

3.3.4. Comanda se consideră finalizată doar la momentul indicării, de către Client, a modalitățiii de plată aleasă și a confirmării acesteia în mod expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături fără finalizarea Comenzii, nu generează înregistrarea Comenzii și, respectiv, nu determină rezervarea automată a Produsului/Produselor din coș.

3.3.5. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii și își exprimă acordul cu privire la posibilitatea Vânzătorului de a-l contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de către Vânzător, în orice situație în care acesta va considera că este necesară contactarea Clientului.

3.3.6. Contractul se va considera încheiat doar la momentul confirmării acceptării Comenzii de către Vânzător.

Vânzătorul poate denunța unilateral Comanda efectuată de către Client, printr-o notificare prealabilă transmisă Clientului prin orice mijloc de comunicare ales de către Vânzător, fără a putea fi obligat la plata de despăgubiri, în cazul în care:

3.3.7. Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a niciunui Produs afișat pe Site și își rezervă dreptul de a anula în mod unilateral o Comandă, total sau parțial, în cazul în care anumite Produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile, indiferent de motiv (lipsă temporară din stoc, epuizarea ediției, etc.).  

 

  1. Newsletter și alerte

4.1. Orice Utilizator sau Client care își creează un cont pe Site are posibilitatea de a opta pentru primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului, transmise prin poșta electronică (e-mail),  SMS și/sau apel telefonic.

4.2. Acordul exprimat prin bifarea opțiunii de acord pe Site va reprezenta consimțământul expres și neechivoc al Clientului/Utilizatorului cu privire la primirea de Newslettere și/sau alerte din partea MOTTO.

4.3. Utilizatorul/Clientul va putea renunța în orice moment la primirea de newslettere și/sau alerte, prin oricare din următoarele modalități:

4.4. MOTTO își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletter și/sau alerte, precum și dreptul de a restricționa accesul unui abonat la newsletter și/sau de a elimina din baza sa de date orice Utilizator/Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletter și/sau alerte în cazul în care va considera că acesta, prin atitudinea sa, încalcă prevederile prezentului Document, periclitează Site-ul și/sau imaginea Vânzătorului și/sau a partenerilor contractuali ai acestuia, fără vreo notificare prealabilă sau angajament ulterior din partea Societății.

4.5. Toate drepturile cu privire la conținutul newsletter-ului și/sau al alertelor transmise de către Vânzător aparțin Societății.

4.6. Newsletter-ul va putea fi retrimis de abonați către terțe persoane, pe propria răspundere, fără a modifica structura sau conținutul mesajelor în cauză. În acest caz se va considera că terțele persoane în cauză au fost informate de către abonați cu privire la prevederile prezentului Document.

 

  1. Dreptul de autor

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la texte, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, conţinut multimedia, programe, scripturi și orice alte date prezentate pe Site-ul cumparamedicamente.ro, este proprietatea exclusivă a  SC MOTTO SRL și este protejat în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

5.2. Copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de MOTTO, includerea oricărui conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea semnelor care semnifică dreptul de autor al MOTTO asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, fără acordul expres scris al SC MOTTO SRL., reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale MOTTO și va da dreptul acesteia la obligarea persoanelor în culpă la plata de despăgubiri, precum și la acoperirea întregului prejudiciu produs Societății. Nici un Conţinut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu dă naștere la o obligaţie contractuală în sarcina MOTTO sau a angajatului care a mijlocit transferul de conţinut. 

  1. Dispoziții finale

6.1. În limita prevederilor din prezentul Document - Termeni și Condiții, MOTTO nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Societatea nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Societății. Pentru respectivele website-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor website-urilor respective.

6.2. Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/utilizarea Site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către MOTTO Utilizatorului/Clientului, acesta din urmă își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Document – ”Termeni și Condiții”.

6.3. Prezentul Document, conţinutul acestuia, Site-ul și Contractul încheiat între Vânzător și Client precum şi orice conflict care ar putea apărea între Client/Utilizator și MOTTO vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din România. Toate disputele vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabilă, de comun acord. Dacă aceasta nu va fi posibil, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă de la sediul SC MOTTO SRL .

6.4. MOTTO își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia și/sau Conținutul, oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil al Utilizatorului și/sau Clientului, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Odată cu lansarea unei Comenzi, MOTTO înțelege că Utilizatorul/Clientul a citit și înțeles acești ”Termeni și Condiții” care guvernează regulile de funcționare ale acestui Site, iar Comanda lansată de Client și confirmată de MOTTO are valoare de contract încheiat între părți, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din acesta.