Politica de confidențialitate

 1. SC MOTTO SRL este înregistrată la Registrul Comertului cu numarul J08/1664/2003, CIF RO 15699277. Pe parcursul acestei politici de confidentialitate, SC MOTTO SRL va fi numit si Motto, Vanzator sau Societate.
 2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC MOTTO SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
 3. Motto colectează datele cu caracter personal ale Clientului și ale Utilizatorului care are creat un Cont pe Site în următoarele scopuri:
 1. Prin crearea Contului, accesarea Site-ului și/sau comandarea de Produse de pe Site, vă  exprimați consimțământul expres și neechivoc cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către SC MOTTO SRL, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate în prezentul Document, în conformitate cu art. 5 alin. 1 din Legea nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004. Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Motto, aveți dreptul de a nu utiliza Site-ul şi de a nu oferi societății SC MOTTO SRL. date cu caracter personal. 
 2. Oricare Utilizator sau Client are dreptul de a obține de la Motto, la cerere, în mod gratuit:
 3. Confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
 4. După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 5. După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001;
 6. Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform literelor b) sau c) de mai sus, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 7. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
 8. Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la sediul SC MOTTO SRL indicat în preambul, în atenția Departamentului de Relații cu Clienții. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
 9. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
 10. Vânzătorul poate sa colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la Site. Aceste date pot fi folosite de către Motto pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi sau cu scop statistic. Totodată, Motto utilizează sondaje trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe Site, pentru colectarea de date demografice despre Client, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul consumatorilor, precum și studii de satisfacție a Clienților/Utilizatorilor privind serviciile Motto, în scopul adaptării ofertei la așteptările Clienților. Clientul/Utilizatorul poate oferi astfel de date în mod voluntar și poate renunța în orice moment la participarea la sondajele Motto, fără furnizarea datelor și fără nici o consecință negativă asupra sa în cazul manifestării dreptului de renunțare.
 11. Clientul sau Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial, prin accesarea formularelor disponibile pe Site.
 12. Politica de confidențialitate vizează doar datele furnizate voluntar de către Client sau Utilizator exclusiv pe Site. Motto nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara Site-ului.
 13. Motto nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date privind datele cu caracter personal.